ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เกศรินทร์ เกตุพยัคฆ์
ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงเอื้องมรกตในสภาพปลอดเชื้อ = In vitro culture of Liparis sutepensis rolfe ex downie
หัวเรื่อง เอื้องมรกต -- การเพาะเลี้ยง;เอื้องมรกต -- การขยายพันธุ์;กล้วยไม้ -- การเพาะเลี้ยง;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
จำนวนหน้า 98 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551