ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุพงศ์ วงค์ตามี
ชื่อเรื่อง การประเมินการปนเปื้อนของยีนแปลกปลอมจากข้าวปลูกในประชากรข้าวป่าสามัญ = Evaluation of exotic genes contamination from crop rice (oryza sativa L.) in common wild rice (oryza rufipogon griff.) populations
หัวเรื่อง ข้าวป่า -- ยีน;ข้าว -- ยีน;ข้าว -- พันธุศาสตร์
จำนวนหน้า 139 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551