ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิตติ วราพุท
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเงินบริจาคและกองทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for donation and fund of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหาร;ระบบสารสนเทศ -- เชียงใหม่;ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ;สารสนเทศ
จำนวนหน้า ก-ป, 257 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551