ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สามารถ จันทร์แจ่ม
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้าน เรื่อง เต่าน้อยอองคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a folk tale cartoon book based on Dhao Noi Ohng Kham for prathom suksa 5 students
หัวเรื่อง การ์ตูน;นวนิยายภาพ;หนังสือ;นิทานพื้นเมือง
จำนวนหน้า ฏ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนภาษาไทย)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551