ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มีโชค ไชยชนะใหญ่
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของศูนย์การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง = Financial cost-benefit analysis of one e-Auction center in Lampang Province
หัวเรื่อง พัสดุ -- การจัดซื้อ;การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ต้นทุนการผลิต;การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- อัตราผลตอบแทน;การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฏ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551