ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรชัย ท้วมสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่มีต่อสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในเขตอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาร้านค้าบริเวณผาดำและน้ำตกแม่สาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of asset capitalization project on the entrepreneur's economic conditions in the National Park : a case study of Pha Dam and Mae Sa Waterfalls in Doi Suthep-Pui Nationalal Park, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ -- แง่สังคม;เศรษฐกิจ;เศรษฐศาสตร์;กรณีศึกษา;ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ;ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
จำนวนหน้า ก-ฏ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [46]-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551