ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนั่น ศรีวงศ์วรรณ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring process of health center to Tambon Administrative Organization : a case study of Doi Saket District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง กรณีศึกษา;สถานีอนามัย -- เชียงใหม่;องค์การบริหารส่วนตำบล;องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่;เศรษฐศาสตร์การเมือง -- เชียงใหม่;เศรษฐศาสตร์การเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ก-ฐ, 142 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551