ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัดดา อินทนันท์
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนคุณธรรมเรื่องความดีที่น่ายกย่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Construction of a supplementary cartoon book on morals entitled praise-deserving deeds for Prathom Suksa 1 Students, Anubarn Maemo School, Mae Mo District, Lampang Province
หัวเรื่อง สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ประถมศึกษา;คุณธรรม;ความดี;นักเรียนประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง);การ์ตูน
จำนวนหน้า ฎ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551