ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Pichayanut Poolperm
ชื่อเรื่อง Influence of bilirubin and cationic metal ion interactions on DNA degradation in VITRO = อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง
หัวเรื่อง Bilirubin;Bilirubin -- Metabolism;Biochemistry;DNA;DNA -- Analysis;DNA damage;DNA-ligand interactions;Bilirubin;Hyperbilirubinemia;Bilirubin -- Toxicity;In Vitro
จำนวนหน้า xxiii, 104 leaves : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical technology
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 86-95
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2007