ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิเชษฐ์ จันผิว
ชื่อเรื่อง การจำลองลำรังสีโฟตอนสำหรับการคำนวณปริมาณรังสีที่เปลี่ยนแปลงตามระยะลึกด้วยวิธีมอนติ คาร์โล รหัสคอมพิวเตอร์เอ็มซีเอ็นพี = Photon beam simulation for depth dose calculation using monte Carlo : MCNP method
หัวเรื่อง รังสี;Dissertations, academic -- Medical Physics
จำนวนหน้า ก-ด, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรษนุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550