ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sawika Konsaeng
ชื่อเรื่อง Boron mobility in tropical crop species = การลำเลียงธาตุโบรอนในพืชเขตร้อน
หัวเรื่อง Boron;Chemical elements;Tropical plants
จำนวนหน้า xxi, 143 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 129-141
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007