ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภลักษณ์ ขจรคำ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของระยะเวลาในการฉายรังสีเทคนิคชั้นสูงต่อ การรอดชีวิตของเซลล์และความเสียหายของดีเอ็นเอ = The Impact of prolonged fraction delivery time in advanced radiotherapy techniques on cell survival and DNA damage
หัวเรื่อง การรักษาด้วยรังสี;มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี;เซลล์มะเร็ง;ดีเอ็นเอ;Dissertations, academic -- Medical Physics
จำนวนหน้า ฐ, [82] แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550