ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Banthita Saengsitthisak
ชื่อเรื่อง Epigallocatechin gallate loaded chitosan nanoparticles = อนุภาคไคโตซานขนาดนาโนที่บรรจุอิพิแกลแคททิชินแกลเลท
หัวเรื่อง Nanoparticles;Chitosan
จำนวนหน้า xxiv, 165 leaves : ill.+ 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmaceutical Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science : Pharmaceutical Sciences) -- Chiang Mai University, 2007;Bibliography : leaves 90-101
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2007