ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาตำรับครีม และเจลสารสกัดเอ็คไคนาเซีย เพอร์พูเรีย = Development of Echinacea purpurea (L) moench extract cream gels
หัวเรื่อง Echinacea purpurea L.;Antioxidants;Plant -- Extracts
จำนวนหน้า ณ, 129 แผ่น : ภาพประกอบ + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 112-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550