ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประพันธ์ เตละกุล
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปตัสเซียมในดินโดยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน = Determination of nitrogen, phosphorus and potassium in soil by neutron activation analysis
หัวเรื่อง ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์;ฟอสฟอรัส -- การวิเคราะห์;โพแทสเซียม -- การวิเคราะห์;ดิน;กัมมันตภาพรังสี
จำนวนหน้า 98 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการฟิสิกส์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการฟิสิกส์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 97-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2522