ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Theeraphan Machan
ชื่อเรื่อง Isolation of some bioactive compounds from Heliotropium indicum Linn. and asymmetric synthesis of (+)-castamospermine = การแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้างวงช้าง และการสังเคราะห์ (+)-คาสตาโนสเปอร์มีน แบบอสมมาตร
หัวเรื่อง Heliotropium indicum Linn;Plant bioactive compounds;Castanospermine
จำนวนหน้า xxvi, 171 leaves : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2007
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Pharmacy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: leaves 149-168
ภาษา English
ปีการศึกษา 2007