ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rahman, Sanzidur.
ชื่อเรื่อง Joint determination of demand for input and choice of rice varieties : a meta-production function approach = การกำหนดอุปสงค์ของปัจจัยการผลิตร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวโดยใช้ฟังก์ชั่นการผลิตแบบเมตา Sanzidur Rahman.
หัวเรื่อง Rice -- Varieties.;Rice trade -- Chiang Mai.;Rice -- Chiang Mai.
จำนวนหน้า xv, 118 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 109-111
ภาษา English
ปีการศึกษา 1993.