ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nonglak Yoonim
ชื่อเรื่อง Development of group a streptococcal M typing and bactericidal activity of J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 antisera against group a streptococci isolated from the Northern Thai population = การพัฒนาการทำ M typing ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของแอนติซีรัมชนิด J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 ต่อเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอที่คัดแยกได้จากประชากรไทยในภาคเหนือ
หัวเรื่อง Streptococcus;Immune serums;Bacteria
จำนวนหน้า xiii, 113 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Microbiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: P. 88-106
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006