ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anchalee Sistayanarain.
ชื่อเรื่อง Base sequence variation of the envelope gene of dengue viruses isolated from dengue hemorrhagic fever patients with different grades of severity = ความแตกต่างของลำดับเบสของยีนเอนเวโลปของเชื้อไวรัสเดงกี่ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน
หัวเรื่อง Genes.;Dengue viruses.;Hemorrhagic fever -- --Patients.;DNA.;Dissertations, academic -- Microbiology;Dengue virus;Dengue hemorrhagic fever
จำนวนหน้า xiv, 110 leaves. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Universtiy , 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Theis (Master of science in Microbiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [83]-100
ภาษา English
ปีการศึกษา Universtiy 1993.