ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Bajracharya, Bijaya.
ชื่อเรื่อง Gender roles in agroforestry system in the eastern hills of Nepal : case study of Salle Village = บทบาทของสตรีและบุรุษในระบบวนเกษตรที่สูงภาคตะวันออกของประเทศเนปาล : กรณีศึกษา หมู่บ้านซาล Bijaya Rajracharya.
หัวเรื่อง Agroforestry -- --Napal.;Sex role in the work environment.;Women in agriculture.;Sall Village (Nepal)
จำนวนหน้า xxiii, 201 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University , 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 176-183
ภาษา English
ปีการศึกษา 1993.