ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nuchanart Chaichana.
ชื่อเรื่อง Cholinergic effect of quercetin = ฤทธิ์ทางโคลิเนอร์จิคของสารเคอร์ชิทิน
หัวเรื่อง Quercetin.;Cholinergic mechanisms.;Dissertations, academic -- Pharmacology;Cholinergic agents;Quercetin
จำนวนหน้า xvii, 108 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Universtiy, 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacology
โน้ต Thesis (Master of Science in Pharmacology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา Universtiy 1993.