ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Noppadon Pansuwan
ชื่อเรื่อง Pilates training in individuals with chronic low back pain
หัวเรื่อง Pilates method;Exercise;Movement;Back pain -- Therapy;Exercise movement techniques;Exercise therapy;Back pain;Physical therapy modalities
จำนวนหน้า xiv, 83 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Movement and Exercise Sciences
โน้ต Thesis (Master of Science (Movement and Exercise Sciences)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p.66-74
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006