ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nipaporn Thammo
ชื่อเรื่อง Gender and refusal strategies in Thai = เพศสภาพและกลวิธีการปฏิเสธในภาษาไทย
หัวเรื่อง Thai language -- Usage;Thai language -- Conversation and phrase;Thai language -- Sentences;Thai Students -- Thailand -- Usage
จำนวนหน้า xi, [152] p. : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 91-96
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005