ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nuttakaan Leelarungrayub
ชื่อเรื่อง Study of Thai shallot (allium ascalonicum L.) extracts on glutathione synthesis and degradation under oxidative stress and inflammation in human monocytic cell line (U937)
หัวเรื่อง Disserations, academic -- Biochemistry;Plant extracts (allium ascalonicum L.);U937 cells;Antioxidants
จำนวนหน้า xvii, 151 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2006
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Biochemistry
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy in Biochemistry) - - Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2006