ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรวรรณ สาริวาท
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสม : วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวเรื่อง แบบเรียนสำเร็จรูป;วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);พลังงานไฟฟ้า;โสตทัศนวัสดุ;นักเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 176 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [45]-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2528