ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พาณี ศิริสะอาด
ชื่อเรื่อง ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา
หัวเรื่อง Herbs -- Therapeutic use;Medicinal plants -- Thailand, Northern
จำนวนหน้า ฐ, 289 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : สาขาวิชาเภสัชศาสตร์) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549;บรรณานุกรม : แผ่น 166-167
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549