ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปนัดดา งามสม
ชื่อเรื่อง ความสำเร็จของการทำ desensitization แบบช้าและเร็วในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติแพ้ยาทางผิวหนังหรืออาการไข้จากยา Cotrimoxazole = Success rate of rapid desensitization versus slow desensitization in HIV infected patients with previous rash or fever adverse reaction to Cotrimoxazole
หัวเรื่อง Desensitization;HIV infections -- Patients;Cotrimoxazole
จำนวนหน้า ฏ, 72 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 50-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549