ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อารีวรรณ สุยะราช
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอนของสำนักงานประถมศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงคำ;โครงการนิเทศและติดตามผลการเรียนการสอน;การนิเทศการศึกษา -- การประเมิน;การศึกษาขั้นประถม -- พะเยา;การวัดผลทางการศึกษา
จำนวนหน้า 158 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]-77
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529