ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kesinee Ratanapesla.
ชื่อเรื่อง Evluation of resource utilization and planning for optimal farm in Chom Thong Land Reform Area, Chiang Mai province = การประเมินผลการใช้ทรัพยากรและการวางแผนฟาร์มที่เหมาะสมในเขตปฏิรูปที่ดินจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Farm management -- --Chiang Mai.;Land tenure -- --Chiang Mai.;Agricultural productivity -- --Chiang Mai.;Farms, Size of -- --Chiang Mai.;Chom Thong Land Reform Area.
จำนวนหน้า xx, 148 leaves. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1993.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural systems) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [133]-136
ภาษา English
ปีการศึกษา 1993.