ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sureeporn Jariangprasert
ชื่อเรื่อง Taxonomy and Ecology of the Lichen Family Pertusariaceae in Thailand = อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไลเคนวงศ์ Pertusariaceae ในประเทศไทย
หัวเรื่อง Lichens -- Thailand;Pertusariaceae;Plant ecology;Ecology
จำนวนหน้า xix, 496 p. : ill, table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate school;Chiang Mai University. Field of Biology
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Biology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [466]-483
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2005