ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวัชกานต์ แก้วแดง
ชื่อเรื่อง ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง = Health in elderly with cerebrovascular disease
หัวเรื่อง Aged -- Health and hygiene;Cerebrovascular disease -- Patients;Brain -- Diseases;Cerobrovascular disorder;Aged;Health
จำนวนหน้า ฌ, 116 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548;บรรณานุกรม : แผ่น 110-111
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548