ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Supaporn Damrongdachakul
ชื่อเรื่อง Production of tumor necrosis factor by dengue virus-infected human monocytes = การสร้างทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์ โดยเซลล์เม็ดเลือดขาวของคนชนิดโมโนชัยท์ ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่
หัวเรื่อง Dengue viruses.;Tumor necrosis factor.;Monocytes.;Dengue virus.;Tumor necrosis factor.;Monocytes.;Dissertations, academic -- Microbiology
จำนวนหน้า xiii, 140 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University , 1992.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science (Microbioloby) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [101]-134
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992.