ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดัชนี สุวรรณคม
ชื่อเรื่อง การทำร้ายผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนม = Elder abuse in Nakhon Phanom Province
หัวเรื่อง Disserations, academic -- Nursing;Elder abuse -- Nakhon phanom;Aged -- Nakhon phanom
จำนวนหน้า 82 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ) -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548