ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วราภรณ์ คันธฐากูร
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติการติดตั้งเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มที่ใช้ระบบจำกัดลำรังสีแบบมัลติลิฟ = A guideline of multileaf collimator based intensity modulated radiation therapy implementation
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Medical physics;Radiotherapy
จำนวนหน้า 161 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์) -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548