ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อรุณี เผ่าพงษ์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบไข้หวัดนกที่มีต่อชุมชนชนบทในตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of avian influenza on rural community in Tambon Sop Tia, Amphoe Chom Thong, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง ไข้หวัดนก -- จอมทอง (เชียงใหม่);ชนบท;ตำบลสบเตี๊ยะ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ฎ, 71 แผ่น : กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [63]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548