ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nguyen Ngoc De.
ชื่อเรื่อง Intercropping sesbania rostrata (Brem, and Obrem.) with rice = การปลูกโสนอัฟริกันแซมข้าว
หัวเรื่อง Green manure crops.;Intercropping.;Nitrogen -- --Fixation.;Rice.
จำนวนหน้า 87 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University , 1992.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science) (Agriculture) (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University.;Bibliography: p. 69-72
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992.