ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รสสุคนธ์ สุคนธประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง การตั้งตำรับและการทดสอบความคงสภาพของเจลผักคราดหัวแหวนเพื่อใช้ในช่องปาก = Formulation and stability evaluation of Spilanthes acmella Murr. Buccal gel
หัวเรื่อง Spilanthes acmella;Hydroxyethylcellulose;Gels (Pharmacy);เจล (ยา);ยาจากพืช;ปาก -- การรักษาด้วยยา
จำนวนหน้า ฒ, 84 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
โน้ต วิทยานิพนธ์ (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548;บรรณานุกรม : แผ่น 52-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548