ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anang Gunawan Yahya.
ชื่อเรื่อง Farm planning for highland permament farming systems in a village of Mae Taeng district Chiang Mai province = การวางแผนระบบฟาร์มถาวรในที่สูงในหมู่บ้าน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง Farm layout -- --Chiang Mai;Farm management -- --Chiang Mai.;Farm income -- --Chiang Mai.
จำนวนหน้า xiii, 111 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1991.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture) (Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 97-102
ภาษา English
ปีการศึกษา 1991.