ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ถนิมนันท์ อรุณกิจ
ชื่อเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของญาติต่อภาวะสุขภาพของผ้ป่วยหลังการผ่าตัดเนื้องอกสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effects of providing participatory activities of relatives on health conditions after surgery of Brain Tumor Patients, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Health Promotion;Brain neoplasms -- Surgery;Postoperative care;สุขภาพ;ผู้ป่วย -- เชียงใหม่;สมอง -- เนื้องอก
จำนวนหน้า ก-ณ, 109 แผ่น : ภาพประกอบ. ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตร์มหาบัฯฑิต (สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547