ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Vena Chupia
ชื่อเรื่อง Typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus isolated from patients in maharaj nakorn Chiang Mai hospital by pulsed-field gel electrophoresis, antibiogram and protein A gene polymorphism
หัวเรื่อง Nosocomial infections -- Thailand, Chiang Mai;Infection Control;Health facilitics -- Sanitation;Cross infcation -- prevention & control;Staphylococcus;Methicillin;Dissertations, academic -- Microbiology;Staphylococcus aureus;Methicillin;Drug resistance
จำนวนหน้า xiv, 99 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science in Microbiology) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005