ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Thitima Chaita.
ชื่อเรื่อง Susceptibility of methicillin-resistant Staphylococcus Aureus to Ofloxacin combined with Cloxacillin = ความไวของเชื้อ Staphy lococcus aureus ชนิดที่ดื้อต่อยา เมธิซิลลินต่อยาโอฟลอกซาชินร่วมกับคลอซาชิลลิน
หัวเรื่อง Staphylococcus aureus.;Staphylococcal infections.;Methicillin.;Ofloxacin.;Cloxacillin.;Dissertations, academic -- Microbiology
จำนวนหน้า xiv, 122 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1992
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Microbiology
โน้ต Thesis (Master of Science) -- Chiang Mai University;Thesis (Master of science in Microbiology) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 93-113
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992