ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Churdsak Jaikang
ชื่อเรื่อง Antitoxic effects of disulfiram with N-acetylcysteine on acetaminophen overdose in rats = ผลการต้านพิษของ Disulfiram ร่วมกับ N-acetylcysteine ในหนูขาวที่ได้รับ Acetaminophen เกินขนาด
หัวเรื่อง Dissertations, acdadmic -- Toxicology;Acetaminophen;Disulfiram;Antitoxins
จำนวนหน้า xiv, 111 p
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Toxicology
โน้ต Thesis (Master of Science (Toxicology)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004