ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wallapa Lemtragool
ชื่อเรื่อง Biochemical characterization and properties of Intestinal Alkaline Phosphatase Isoenzyme in patients with Colon cancer = การวิเคราะห์คุณลักษณะทางชีวเคมี และคุณสมบัติของอินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซเอนไซน์ ในผู้ป่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่บริเวณโคลอน
หัวเรื่อง Colonic neoplasms;ALPI protein, human chemistry
จำนวนหน้า xix, 118 p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Medical Technology
โน้ต Thesis (Master of Science (Medical Technology)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 83-101
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004