ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Suporn Amaruekachoke.
ชื่อเรื่อง Problems and prospect of alley cropping on steep land = ปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบการปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มตามแนวระดับบนพื้นที่ลาดชัน
หัวเรื่อง Hedgerow intercropping -- --Chiang Mai.;Crops and soils -- --Chiang Mai.
จำนวนหน้า xii, 100 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1992.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural systems
โน้ต Thesis (Master of Science) (Agriculture) (Agricultural systems)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 1992.