ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญญรัตน์ อภิชาตนานนท์
ชื่อเรื่อง การจัดจำแนกและการหาชื่อวิทยาศาสตรของครัสเตเเชียนที่เป็นแพลงค์ตอนสัตว์ในน้ำจืด ที่พบในเชียงใหม่ = Classification and identification of freshwater crustacean zooplankton in Chiang Mai
หัวเรื่อง แพลงค์ตอน -- วิจัย;ครัสเตเชียน;แพลงค์ตอน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 109 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสอนชีววิทยา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2522