ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผกาทิพย์ ไชยทอง
ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายพื้นที่รังสีจากโปรแกรมวางแผนรักษาสามมิติกับภาพถ่ายพื้นที่รังสีขณะผู้ป่วยรับการฉายรังสี = Computer programming for image correlation of digitally reconstructed radiographs and electronic portal images
หัวเรื่อง การรักษาด้วยรังสี;ภาพรังสี;โปรแกรมคอมพิวเตอร์;Dissertations, academic -- Medical Physics;Rodiotherapy;Software design
จำนวนหน้า ฏ, 94 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [56]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547