ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณพิมล สุขวงษ์
ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Knowledge, attitude, and practice of group supportive Psychotherapy among professional nurses in Psychiatric hospitals
หัวเรื่อง จิตบำบัดหมู่;การพยาบาลจิตเวชศาสตร์;โรงพยาบาลจิตเวช;Dissertations, academic -- nursing;Psychotherapy, group
จำนวนหน้า ญ, 100 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66 - 72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547