ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์
ชื่อเรื่อง ระยะเวลาในการจำหน่ายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหลังได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนครพิงค์
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Patient discharge;Anesthesia;Recovery room;โรงพยาบาลนครพิงค์;โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย;ผู้ป่วย -- การดูแล;ยาระงับความรู้สึก
จำนวนหน้า ฌ, 97 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79 - 84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2546