ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Sujitra Juntarakana
ชื่อเรื่อง Efficacy and safety of the administration of gentamicin adjusted dose base on gestational age in Thai neonatal patients at the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = ประสิทธิภาพและความปลอยภัยของวิธีการให้ยาเจนตามัยซินที่ปรับขนาดตามอายุครรภ์ของผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดไทยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง Pharmacy;Dissertations, academic -- Pharmacology;Gentamicins -- administration & dosage;Infant, newborn -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
จำนวนหน้า 69 p.: tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Pharmacology
โน้ต Thesis (Master of Science (Pharmacolgy)) -- Chiang Mai University
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004