ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Duangjai Nachiangmai
ชื่อเรื่อง The Mechanism controlling boron efficiency in wheat genotypes = กลไกควบคุมสมรรถภาพการใช้โบรอนในข้าวสาลี
หัวเรื่อง Wheat;Boron
จำนวนหน้า xxi, 112 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2003
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agronomy
โน้ต Thesis (Doctor of Philosophy (Agronomy)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 98-111
ภาษา English
ปีการศึกษา 2003